adres          Apparatenfabriek, Torenallee 26, 5617 BD Eindhoven, 2e verdieping, nr 48 
 
telefoon      06-41592499
 
 email         info@atelierdeolifant.nl
 
onderaan de pagina vindt u de algemene voorwaarden
 
inschrijfformulier kindercursus
 
inschrijfformulier schilderen volwassenen
 
aanmeldingsformulier_workshop
 
Neem contact met ons op over lessen, workshops of over uw gezellige familie- of vriendendag, of een teamdag, geheel geregeld door ons.
Laat ons uw wensen weten, dan zorgen wij dat het voor elkaar komt!
 
info@atelierdeolifant.nl of bel met Mignon 06-41592499
Heeft u een hotmail account, kijk dan geregeld in de spamfolder
 
 
 
  Algemene voorwaarden
Inschrijving:
Door het opsturen van het aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling geruild worden.
Door het insturen van het aanmeldingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van 1 maand schilderlessen of een workshop.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing in een cursus of workshop

Betalingen:
U vindt de uiterlijke betaaldatum op uw factuur.

Wijze van betaling:
U ontvangt elke maand vooraf een factuur. Atelier de Olifant hanteert een vast maandbedrag. Met vakanties is rekening gehouden in het maandbedrag, in de schoolvakanties zijn er geen lessen.
Voor workshops geldt dat deze geheel van te voren moeten worden betaald.

Annulering:
Tot uiterlijk 8 dagen vóór aanvang van een workshop kan worden afgemeld zonder financiële consequenties.
Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige workshopgeld te betalen.
Uw annulering geldt pas als deze is bevestigd door Atelier De Olifant

Restitutie:
Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Incasso:
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim.
De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, worden volledig in rekening gebracht.

Korting:
Studenten aan de hogeschool of universiteit krijgen, na opsturing van een kopie van de collegekaart 10% korting.
Na facturering wordt geen korting meer gegeven.

Algemeen:
Atelier de Olifant zal een cursus of workshop annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn.
Bij ziekte of afwezigheid van de lerares wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is wordt de les per e-mail of telefonisch afgemeld.